RESEARCH PAPER
EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA, PASZ I PRACY LUDZKIEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
More details
Hide details
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Publication date: 2018-03-01
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):28–43