PRACA ORYGINALNA
EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA, PASZ I PRACY LUDZKIEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH
 
Więcej
Ukryj
1
Komisja Planowania przy Radzie Ministrów
2
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data publikacji: 01-03-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):28–43
 
SŁOWA KLUCZOWE