Autor Eugeniusz Gorzelak
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY LICZENIA DOCHODÓW LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;46(4):17–34
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMATYKA ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;35(5):5–23
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA, PASZ I PRACY LUDZKIEJ W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;42(6):28–43
 
PRACA ORYGINALNA
 

NAKŁADY PRACY W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH STUDIUM MONOGRAFICZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):128–134
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANALIZA EKONOMICZNYCH WARUNKÓW UPRAWY BURAKÓW CUKROWYCH ORAZ PRODUKCJI I EKSPORTU CUKRU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):39–51
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA RACHUNKU EKONOMICZNEGO INTENSYFIKACJI PRODUKCJI ZBÓŻ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;21(3):23–42
 
PRACA ORYGINALNA
 

CENY PORÓWNYWALNE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):116–118
 
PRACA ORYGINALNA
 

O ZMIANĘ NIEKTÓRYCH PROPORCJI W ROZWOJU GOSPODARKI NARODOWEJ UMOŻLIWAJĄCĄ ROZWÓJ ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):5–17
 
PRACA ORYGINALNA
 

RADYKALNE ZMIANY W ROLNICTWIE POLSKIM W XX WIEKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):7–34