PRACA ORYGINALNA
RADYKALNE ZMIANY W ROLNICTWIE POLSKIM W XX WIEKU
 
Więcej
Ukryj
 
Data akceptacji: 19-12-2011
 
 
Data publikacji: 19-12-2011
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):7-34
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zmiany jakościowe i ilościowe, jakie dokonały się w rolnictwie polskim w ostatnim stuleciu, były niezwykłe w całej historii Polski. Dotyczyły one zarówno produkcji rolniczej, jak i liczby oraz położenia ludności wiejskiej. W artykule omówiono sytuację rolnictwa w kolejnych okresach: przed I wojną światową, w II Rzeczypospolitej, w latach PRL-u i ostatnich latach transformacji po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Opierając się na dostępnych danych statystycznych i literaturze, autor dokonuje porównań liczby i warunków bytowych ludności, struktury agrarnej, struktury zasiewów, plonów, obsady i produktywności zwierząt, a także metod i technik produkcji w rolnictwie Polski, w poszczególnych okresach historycznych.
Journals System - logo
Scroll to top