Słowo kluczowe produkcja rolnicza
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESTRZENNY UKŁAD RYNKÓW ZBYTU A ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):43–54
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE SYNTETYCZNEGO WZORU ZATRUDNIENIA W PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;45(3):59–76
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI I KONCENTRACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;61(1):99–110
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYNAMIKA MASY TOWAROWEJ I TOWAROWOŚCI PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;(dodatek)(4):85–100
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY OPRACOWANIA BILANSU SIŁY ROBOCZEJ W PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):147–150
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI O SYTUACJI RYNKOWEJ W ROKU 1960/61

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1962;49(1):119–131
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYDAJNOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):3–29
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIE ELASTYCZNOŚCI PRODUKCJI W ASPEKCIE ROLNICZEGO UŻYTKOWANIA ZIEMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;40(4):132–136
 
PRACA ORYGINALNA
 

OKREŚLANIE UDZIAŁU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI WE WZROŚCIE GLOBALNEJ PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;39(3):66–82
 
PRACA ORYGINALNA
 

WARUNKI ROZWOJU I KIERUNKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W GÓRNOŚLĄSKIM OKRĘGU PRZEMYSŁOWYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1960;37(1):152–155
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRODUKCJA ROLNICZA I SPOŻYCIE W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):109–113
 
PRACA ORYGINALNA
 

O METODZIE OKREŚLANIA ZAPOTRZEBOWANIA SIŁY ROBOCZEJ W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;27(3):64–79
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRODUKCJA ROLNICZA W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH W POWIECIE PUŁAWSKIM W 1952 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1955;13(3):124–171
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYCZYNEK DO ANALIZY WARUNKÓW TERENOWYCH PRZY PLANOWANIU PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1956;15(1):3–17
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA METODY OZNACZANIA KIERUNKÓW PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;25(1):62–80
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA OKREŚLANIA POZIOMU I KIERUNKU PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;23(5):28–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY W PRODUKCJI ROLNICZEJ W EUROPEJSKICH KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;19(1):75–84
 
PRACA ORYGINALNA
 

RELACJE WOLUMENU PRODUKCJI DO ZASOBÓW SIŁY POCIĄGOWEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):122–142
 
PRACA ORYGINALNA
 

WARTOŚĆ PRODUKCJI A NAKŁADY I KOSZTY ENERGII W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):80–96
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ INSTYTUCJONALNE A PRZEWIDYWANE WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):72–97
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYWESTYCJE PRODUKCYJNE W GOSPODARSTWACH TOWAROWYCH – PRÓBA IDENTYFIKACJI SKALI ZJAWISKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):76–87
 
PRACA ORYGINALNA
 

RADYKALNE ZMIANY W ROLNICTWIE POLSKIM W XX WIEKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):7–34
 
PRACA ORYGINALNA
 

KIERUNKI ZMIAN W PRODUKCJI ROLNICZEJ W POLSCE DO ROKU 2020 – PRÓBA PROGNOZY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;324(3):5–18