PRACA ORYGINALNA
RELACJE WOLUMENU PRODUKCJI DO ZASOBÓW SIŁY POCIĄGOWEJ W ROLNICTWIE POLSKIM
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Warszawie
Data akceptacji: 06-12-2016
Data publikacji: 06-12-2016
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):122–142
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wartość produkcji globalnej w cenach stałych była w 2010 r. o 113,2%, produkcji końcowej o 186,7%, a produkcji towarowej o 370,9% większa niż w 1949 r. W latach 1949-2010 zasoby siły pociągowej w rolnictwie polskim zwiększyły się o 420,6%. Odnotowano w tym czasie ponad ośmiokrotny wzrost zasobów mechanicznej siły pociągowej oraz redukcję siły żywej o 90%. Stwierdzono dodatnią współzależność między stanem wyposażenia w siłę pociągową a wartością produkcji rolniczej, która w przypadku przyjęcia wyłącznie mechanicznej siły pociągowej zaznacza się silniej niż wówczas, gdy uwzględniona jest całość zasobów siły pociągowej. Współzależność ta zaznacza się najsilniej, gdy miernikiem produkcji rolniczej jest produkcja towarowa, a najsłabiej – gdy jest to produkcja globalna.