Archiwum

4/2016 vol. 349
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE MODELU RENTY WIECZYSTEJ DO WALORYZACJI ZIEMI ROLNEJ*

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):24-39
 
PRACA ORYGINALNA
 

RELACJE WOLUMENU PRODUKCJI DO ZASOBÓW SIŁY POCIĄGOWEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):122-142
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

ANDRZEJ CZYŻEWSKI I MARTA GUTH: ZRÓŻNICOWANIE PRODUKCJI MLEKA W MAKROREGIONACH UNII EUROPEJSKIEJ Z WYRÓŻNIENIEM POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):162-167
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

SEBASTIAN STĘPIEŃ: CYKL ŚWIŃSKI W ŚWIETLE ZMIAN NA GLOBALNYM RYNKU MIĘSA WIEPRZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;349(4):168-173
 
Journals System - logo
Scroll to top