Archiwum
1/2017 vol. 350
 
 
STRONA REDAKCYJNA

STRONA REDAKCYJNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):1–2
 
PRACA ORYGINALNA

BIOGOSPODARKA – KONCEPCJA, ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):29–49
 
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ PODZIAŁU – UJĘCIE MODELOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):75–100
 
PRACA ORYGINALNA

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):101–116
 
PRACA ORYGINALNA

ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNA W BUŁGARII – STAN I PRIORYTETY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):138–147
 
KRONIKA

XXIII KONGRES STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):198–202
 
BIBLIOGRAFIA

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):207–216
 
SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):217