Archiwum
1/2017 vol. 350
 
 
STRONA REDAKCYJNA
 

STRONA REDAKCYJNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):1–2
 
PRACA ORYGINALNA
 

BIOGOSPODARKA – KONCEPCJA, ZASTOSOWANIE I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):29–49
 
PRACA ORYGINALNA
 

MIEJSCE I ROLA ROLNICTWA W PRODUKCJI ENERGII ODNAWIALNEJ W POLSCE I UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):50–74
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH NA SFERĘ PODZIAŁU – UJĘCIE MODELOWE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):75–100
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONKURENCYJNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW SADOWNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):101–116
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZINTEGROWANA GOSPODARKA WODNA W BUŁGARII – STAN I PRIORYTETY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):138–147
 
PRACA ORYGINALNA
 

EWOLUCJA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO POLSKI I JEJ MIESZKAŃCÓW NA POCZĄTKU XXI WIEKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):161–178
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPECYFIKA SEKTORA PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO W UNII EUROPEJSKIEJ – STAN I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):179–197
 
KRONIKA
 

XXIII KONGRES STOWARZYSZENIA EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):198–202
 
KRONIKA
 

XVIII SPOTKANIE SIECI OECD DO SPRAW ANALIZ SYTUACJI GOSPODARSTW ROLNYCH (OECD NETWORK FOR FARM LEVEL ANALYSIS)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):203–206
 
BIBLIOGRAFIA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):207–216
 
SPIS TREŚCI
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2017;350(1):217