Autor Barbara Wieliczko
 
PRACA ORYGINALNA

PRZYDATNOŚĆ EKONOMII ZŁOŻONOŚCI DO TWORZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):18–30
 
PRACA ORYGINALNA

Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):20–40
 
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3–21
 
PRACA ORYGINALNA

WYBRANE FINANSOWE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):36–53
 
PRACA ORYGINALNA

BARIERY ADMINISTRACYJNE I KOSZTY TRANSAKCYJNE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;325(4):69–86