Autor Barbara Wieliczko
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZYDATNOŚĆ EKONOMII ZŁOŻONOŚCI DO TWORZENIA DŁUGOOKRESOWEJ POLITYKI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;364(3):18–30
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARKA O CYKLU ZAMKNIĘTYM A ZRÓWNOWAŻENIE AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):3–13
 
PRACA ORYGINALNA
 

Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):20–40
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3–21
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYBRANE FINANSOWE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):36–53
 
PRACA ORYGINALNA
 

BARIERY ADMINISTRACYJNE I KOSZTY TRANSAKCYJNE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;325(4):69–86