Artykuły autora Jacek Kulawik
 
PRACA ORYGINALNA

FEDERALIZM FISKALNY A ROZWÓJ WIEJSKI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;348(3):41–66
PRACA ORYGINALNA

DYLEMATY BUDŻETOWEGO WSPIERANIA INWESTYCJI ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;347(2):52–72
PRACA ORYGINALNA

REGULACJE ŚRODOWISKOWE I INNOWACJE A KONKURENCYJNOŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016;346(1):3–21
PRACA ORYGINALNA

GLOBALNE I EUROPEJSKIE DETERMINANTY WPR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;345(4):38–57
PRACA ORYGINALNA

WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;344(3):19–46
PRACA ORYGINALNA

PROBLEM KAPITALIZACJI SUBSYDIÓW W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;342(1):3–23
PRACA ORYGINALNA

ADMINISTRATIVE AND TRANSACTION-RELATED COSTS OF SUBSIDISING AGRICULTURE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;341 (Suplement)(4):171–188
PRACA ORYGINALNA

SUBSYDIA I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA A TYP PRODUKCYJNY GOSPODARSTW OSÓB FIZYCZNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;340(3):3–19
PRACA ORYGINALNA

WYBRANE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMÓW ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;338(1):22–38
PRACA ORYGINALNA

Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013;337(4):20–40
PRACA ORYGINALNA

SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013;336(3):25–43
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2013;335(2):3–21
PRACA ORYGINALNA

WYBRANE FINANSOWE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;333(4):36–53
PRACA ORYGINALNA

KOSZTY ADMINISTRACYJNE I TRANSAKCYJNE SUBSYDIOWANIA ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;331(2):30–48
PRACA ORYGINALNA

GLOBALIZACJA FINANSOWA A FINANSE ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2011;326(1):3–26
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOTOWAROWYCH W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;324(3):43–63
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA W ROLNICTWIE. ISTOTA, PO-MIAR I PERSPEKTYWY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;322 (Suplement)(1):56–75
PRACA ORYGINALNA

POLITYKA FISKALNA I BUDŻETOWA A FINANSE POLSKIEGO ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2009;321(4):21–39
PRACA ORYGINALNA

SYSTEM MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2009;320(3):33–49
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600