Autor Jacek Kulawik

 
PRACA ORYGINALNA
 

TEORIE UŻYTECZNOŚCI OCZEKIWANEJ I PERSPEKTYWY A UBEZPIECZENIA ROLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;374(1):62-84
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARKA O CYKLU ZAMKNIĘTYM A ZRÓWNOWAŻENIE AGROBIZNESU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;362(1):3-13
 
PRACA ORYGINALNA
 

FEDERALIZM FISKALNY A ROZWÓJ WIEJSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;348(3):41-66
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYLEMATY BUDŻETOWEGO WSPIERANIA INWESTYCJI ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;347(2):52-72
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGULACJE ŚRODOWISKOWE I INNOWACJE A KONKURENCYJNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):3-21
 
PRACA ORYGINALNA
 

GLOBALNE I EUROPEJSKIE DETERMINANTY WPR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):38-57
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYBRANE PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;344(3):19-46
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEM KAPITALIZACJI SUBSYDIÓW W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):3-23
 
PRACA ORYGINALNA
 

ADMINISTRATIVE AND TRANSACTION-RELATED COSTS OF SUBSIDISING AGRICULTURE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):171-188
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUBSYDIA I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA A TYP PRODUKCYJNY GOSPODARSTW OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):3-19
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYBRANE ASPEKTY FINANSOWE PROGRAMÓW ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;338(1):22-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

Polityka pieniężna a kredytowanie rolnictwa

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;337(4):20-40
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA GOSPODARSTW ROLNYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;336(3):25-43
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY OBIEKTYWIZACJI KRYTERIÓW DYSTRYBUCJI DOPŁAT BEZPOŚREDNICH W UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2013;335(2):3-21
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYBRANE FINANSOWE ASPEKTY KONKURENCYJNOŚCI ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):36-53
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY ADMINISTRACYJNE I TRANSAKCYJNE SUBSYDIOWANIA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;331(2):30-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

GLOBALIZACJA FINANSOWA A FINANSE ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;326(1):3-26
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WIELKOTOWAROWYCH W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;324(3):43-63
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ FINANSOWA W ROLNICTWIE. ISTOTA, PO-MIAR I PERSPEKTYWY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):56-75
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLITYKA FISKALNA I BUDŻETOWA A FINANSE POLSKIEGO ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):21-39
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYSTEM MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):33-49
 
Journals System - logo
Scroll to top