PRACA ORYGINALNA
SUBSYDIA I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA A TYP PRODUKCYJNY GOSPODARSTW OSÓB FIZYCZNYCH
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Data akceptacji: 22-09-2014
Data publikacji: 22-09-2014
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):3–19
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Typ produkcyjny rodzinnego gospodarstwa rolnego bardzo wyraźnie różnicuje jego efektywność ekonomiczno-finansową oraz możliwości korzystania ze wsparcia budżetowego. Wykonane obliczenia regresji wielorakiej pokazały, że stopa subsydiowania w postaci ilorazu sumy otrzymanego wsparcia budżetowego i dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego wpływała na efektywność przeważnie negatywnie, istotnie statystycznie. Oddziaływanie innych zmiennych ze sfery subsydiowania gospodarstw na wskaźniki ekonomiczno-finansowe nie było już tak jednoznaczne, jeśli chodzi o kierunek współzależności, chociaż praktycznie wszędzie spełniało ogólnie przyjęte kryteria istotności statystycznej. Z tym samym zjawiskiem miano do czynienia w przypadku charakterystyk techniczno-produkcyjnych i ekonomicznych jako determinant efektywności. W tym kontekście poważnym wyzwaniem wciąż pozostaje zidentyfikowanie czynników, które wpływają na efektywność operacyjną gospodarstw rodzinnych.