Archiwum
3/2014 vol. 340
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

SUBSYDIA I EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNO-FINANSOWA A TYP PRODUKCYJNY GOSPODARSTW OSÓB FIZYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):3–19
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY STRUKTURALNE W GOSPODARSTWACH OSÓB PRAWNYCH W OKRESIE PRZED I PO -AKCESYJNYM (LATA 1996-2010)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):20–44
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA PROCESÓW REPRODUKCJI MAJĄTKU GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ (FADN)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):45–64
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTY DYSTRYBUCYJNE I DOCHODOWE PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W RAMACH NOWEJ WPR – PRZYPADEK NIEMIEC

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):84–94
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPECYFIKA KONCEPCJI BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCIOWEGO JAKO PROBLEMU BEZ ROZWIĄZANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):95–106
 
PRACA ORYGINALNA
 

MODEL OTWARTYCH INNOWACJI W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM – SKALA I ZNACZENIE ZJAWISKA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):107–118
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPTIMUM KAPITAŁOWE W OCENIE RENTOWNOŚCI WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTW BRANŻY MIĘSNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):136–153