Autor Aleksander Grzelak
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE WYBRANYCH METOD BADANIA KONIUNKTURY W ROLNICTWIE W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):117–130
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA PROCESÓW REPRODUKCJI MAJĄTKU GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ (FADN)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):45–64