Słowo kluczowe ekonomia

 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):181-183
 
PRACA ORYGINALNA
 

NA MARGINESIE DYSKUSJI O SPECJALIZACJI ROLNEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):177-180
 
PRACA ORYGINALNA
 

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):171-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

XVI SESJA KOMITETU ROLNEGO EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):168-170
 
PRACA ORYGINALNA
 

PLANOWANIE ZABUDOWY ZAGRODY WIEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):165-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY RÓWNOWAGI BILANSU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):159-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

STUDIUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GROMADY DŁOŃ, POW. RAWICZ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):155-158
 
PRACA ORYGINALNA
 

NOWE KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W EUROPIE ZACHODNIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):149-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):138-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNE LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):132-137
 
PRACA ORYGINALNA
 

TENDENCJE ZMIAN W POGŁOWIU KONI I MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEGO OGRANICZANIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):125-131
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ NA WĘGRZECH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):114-124
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA RACHUNKU EKONOMICZNYCH EFEKTÓW MECHANIZACJI W PGR (Na przykładzie WZ PGR Poznań)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):97-113
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE CEN JAJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):49-72
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):33-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI DOKONANYCH MELIORACJI TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):21-32
 

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;69(3):3-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNA KONFERENCJA EUROPEJSKA FAO (Salzburg, 26-31. X. 1964 r.)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):176-179
 
PRACA ORYGINALNA
 

PLENARNE POSIEDZENIE KOMITETU BADAŃ REJONÓW UPRZEMYSŁAWIANYCH (Kraków - Tarnobrzeg, 22-23. IX. 1964 r.)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):171-175
 
PRACA ORYGINALNA
 

VII KONFERENCJA NAUKOWA SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (Karpacz 2-11. IX. 1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):167-170
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONFERENCJA NAUKOWA W SPRAWIE METOD USTALANIA OPTYMALNEJ WIELKOŚCI SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):163-166
 
PRACA ORYGINALNA
 

STATYSTYKA ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):150-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY ROLNICTWA W KRAJACH GOSPODARCZO NIEROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):146-149
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWE OBROTY WOŁOWINĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):142-145
 
PRACA ORYGINALNA
 

REGIONALNA INTEGRACJA gOSPODARCZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):137-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH W PAŃSTWOWYCH ZAKŁADACH OGRODNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):127-136
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ WOJ. RZESZOWSKIEGO W LATACH 1872 I 1963

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):120-126
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARSTWA EKONOMICZNIE SŁABE W ŚWIETLE LITERATURY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):113-119
 
PRACA ORYGINALNA
 

PŁACE W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):101-112
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZWÓJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):91-100
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W PLANOWANIU ŻYWIENIA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):75-90
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ROZWAŻAŃ NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM W ROLNICTWIE (Wybrane kwestie metodologiczne)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):59-74
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ KIERUNKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):35-58
 

KWESTIE METODOLOGICZNE W BADANIACH EFEKTYWNOŚCI EKSPORTU ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):21-34
 

GRANICE I WARUNKI PLANOWANIA W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;68(2):3-20
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA WSR W SZCZECINIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):189-190
 
PRACA ORYGINALNA
 

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):179-188
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):168-178
 
PRACA ORYGINALNA
 

GEOFFREY SYKES: POULTRY A MODERN AGRIBUSINESS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):163-167
 

JANUSZ ŁOŚ: WSTĘP DO POLITYKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):160-162
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYSTEM SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):156-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

NAWOZY MINERALNE - NACZELNYM ZAGADNIENIEM W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):147-155
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIATOWY RYNEK JAJCZARSKI W 1963 I 1964 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):142-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA BEZINWENTARZOWEGO (NA PRZYKŁADZIE PGR KRZYŻOWA)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):136-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):131-135
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY ROZWOJU PRODUKCJI I ZBYTU MIĘSA WE FRANCJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):115-130
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY WYŻYWIENIA W REGIONACH GOSPODARCZO SŁABO ROZWINIĘTYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):97-114
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA OCENY DZIAŁANIA PROCESU INTEGRACYJNEGO KRAJÓW EWG NA PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO EKSPORTU MIĘSNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):77-96
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):59-76
 
PRACA ORYGINALNA
 

DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ROKU 1959/60

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):41-58
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):27-40
 
PRACA ORYGINALNA
 

ELEMENTY KONIUNKTURALNE I PRODUKCYJNO-STANDARYZACYJNE W EKSPORCIE POLSKIEGO MASŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):13-26
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY BILANSU ZBOŻOWO-PASZOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1965;67(1):3-12
 
PRACA ORYGINALNA
 

VII SESJA GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM 4-12. VII. 1963)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):165-167
 
PRACA ORYGINALNA
 

IV KONFERENCJA SEKCJI EKONOMIKI OBROTU ROLNICZEGO PRZY KOMITECIE EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZ. V PAN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):160-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

E. GORZELAK: DOCHODY LUDNOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):155-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):151-154
 
PRACA ORYGINALNA
 

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):145-150
 
PRACA ORYGINALNA
 

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):142-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):135-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH DANYCH O SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):127-134
 
PRACA ORYGINALNA
 

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):123-126
 
PRACA ORYGINALNA
 

CZYNNIKI EKONOMICZNE W NOWOCZESNYM SADOWNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):117-122
 
PRACA ORYGINALNA
 

ANEKS (WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53-1959/60)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):119-166
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):101-116
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):103-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. II)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):85-100
 
PRACA ORYGINALNA
 

BUDŻETY RODZIN CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):93-103
 
PRACA ORYGINALNA
 

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):75-84
 
PRACA ORYGINALNA
 

SZACUNEK DOCHODÓW CHŁOPSKICH W LATACH 1955/56-1959/60 78

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):78-93
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):57-74
 
PRACA ORYGINALNA
 

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):73-77
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;60(6):19-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH UBOCZNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA RODZINY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):67-73
 

DOCHODY WEDŁUG GRUP WIELKOŚCI GOSPODARSTW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):45-67
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODY GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ W 1959/60 R. - WYNIKI OGÓLNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):19-44
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):15-19
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH: UWAGI OGÓLNE ( REPREZENTATYWNOŚĆ GOSPODARSTW BADANYCH)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;(dodatek)(6):3-15
 
PRACA ORYGINALNA
 

J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):162-165
 
PRACA ORYGINALNA
 

H. CHOLA J - CENY KONTRAKTACYJNE ROŚLIN PRZE-MYSŁOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):155-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):142-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

O MIERZENIU I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):134-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W REJONACH ZIEM NOWYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):128-133
 
PRACA ORYGINALNA
 

STRESZCZENIE J. ROSYJSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):141-143
 
PRACA ORYGINALNA
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODOWOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):111-140
 
PRACA ORYGINALNA
 

LICZBA, RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):115-120
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZDZIAŁ II. SYTUACJA GOSPODARCZA W PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):89-110
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZASADY OPŁATY PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):99-114
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZDZIAŁ II. RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):35-88
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROZDZIAŁ I. PRODUKCJA ROLNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(5):7-34
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLA KONTRAKTACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1961;48(6):87-98
 
PRACA ORYGINALNA
 

AKTUALNE ZADANIA KOORDYNACJI BADAŃ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):177-179
 
PRACA ORYGINALNA
 

POSIEDZENIE GRUPY EKSPERTÓW DO SPRAW METODYKI PROGRAMOWANIA ROZWOJU PRODUKCJI ROLNEJ I ZAPOTRZEBOWANIA NA ŻYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):172-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

R. MANTEUFFEL: RACHUNKOWOŚĆ ROLNICZA. CZĘŚĆ I - KSIĘGOWOŚĆ ROLNICZA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):165-171
 
PRACA ORYGINALNA
 

KREDYT PAŃSTWOWY W GOSPODARCE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):162-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY REFORMY ROLNEJ I ZATRUDNIENIA W ROLNICTWIE W DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY (ILO)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):158-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO NRF W LICZBACH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):147-157
 
PRACA ORYGINALNA
 

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):143-146
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZY ZASTOSOWANIU METODY PROGRAMOWANIA LINIOWEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):136-142
 
PRACA ORYGINALNA
 

TOWARY ROLNO-SPOŻYWCZE W HANDLU ZAGRANICZNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):118-135
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY ROLNICTWA WŁOSKIEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):107-117
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRODUKCJI W SZKLARNIACH OGRZEWANYCH W POLSCE I W BUŁGARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):91-106
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):75-90
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. I)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):55-74
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESTRZENNY UKŁAD RYNKÓW ZBYTU A ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):43-54
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADANIA GEOGRAFICZNEGO UKŁADU CEN ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):25-42
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE METODY BADAŃ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;59(5):3-24
 
PRACA ORYGINALNA
 

Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):188-189
 
PRACA ORYGINALNA
 

XI KONGRES MIĘDZYNARODOWY NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):183-187
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRACE NAD OKREŚLENIEM POJĘĆ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):178-182
 
PRACA ORYGINALNA
 

S. WACŁAWOWICZ: ZWIĄZKI MIĘDZYDZIAŁOWE PRODUKCJI ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):172-177
 
PRACA ORYGINALNA
 

TEMATYKA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH A.P. W ZAKRESIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):162-171
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAOPATRZENIE W WODĘ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):154-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):145-153
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLITYKA ROLNA CHIN OD ROKU 1949

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):132-144
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY GOSPODARKI PRZYZAGRODOWEJ W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):126-131
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYNIKI I DOŚWIADCZENIA INTEGRACJI PIONOWEJ W SZWECJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):119-125
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW OGRODNICTWA NA MIERNIKI ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):101-118
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYZNACZANIE TENDENCJI ROZWOJOWEJ DLA WARTOŚCI BEZWZGLĘDNYCH I WZGLĘDNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):89-100
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE KONKURENCJI MIĘDZY ZIEMIOPŁODAMI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):69-88
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA BILANSOWANIA SZACHOWNICOWEGO W ROLNICTWIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):55-68
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):39-54
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONTRAKTACJA A PRODUKCYJNE KOOPEROWANIE GOSPODARKI CHŁOPSKIEJ W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):23-38
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;58(4):3-22
 
PRACA ORYGINALNA
 

IV. KOSZTY PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH W 1961/62 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):64-89
 
PRACA ORYGINALNA
 

II. KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):6-16
 
PRACA ORYGINALNA
 

I. JEDNOLITA METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PGR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;(dodatek)(3):3-5
 
PRACA ORYGINALNA
 

W SPRAWIE METODY DOCHODZENIA KONKURENCYJNOŚCI TRZODA-BYDLO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):172-179
 
PRACA ORYGINALNA
 

A. SZEMBERG: PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):165-171
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W OKRESIE 1952-1960

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):160-164
 
PRACA ORYGINALNA
 

O ZUŻYCIU WYSOKOBIAŁKOWYCH PASZ TREŚCIWYCH W KRAJACH ZACHODNIO-EUROPEJSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):152-159
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU W MLEKU I MAŚLE NA NADWYŻKI EKSPORTOWE MASŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):149-151
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY RYNKU PRODUKTÓW MLECZARSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):144-148
 
PRACA ORYGINALNA
 

HANDEL ZAGRANICZNY ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH W 1961 R.

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):142-143
 
PRACA ORYGINALNA
 

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE RYNKU ROLNICZEGO NA ŚWIECIE. Surowce roślinne, jadalne, pastewne

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):140-141
 
PRACA ORYGINALNA
 

TWORZENIE ZJEDNOCZEŃ ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH W ZSRR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):137-139
 
PRACA ORYGINALNA
 

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI KOŁCHOZÓW

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):130-136
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODY BADAWCZE STOSOWANE W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W USA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):121-129
 
PRACA ORYGINALNA
 

KOSZTY PRODUKCJI OPASU MŁODEGO BYDŁA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):113-120
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIENNOŚĆ ZASIEWÓW I PLONÓW WAŻNIEJSZYCH ZIEMIOPŁODÓW W MIKRO I MAKROSKALI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):105-112
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA MINERALNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):87-104
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY NA PRODUKCJĘ ROLNĄ GOSPODARSTWA CHŁOPSKICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):69-86
 
PRACA ORYGINALNA
 

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):49-68
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI NA TEMAT INTERPRETACJI WSPÓŁCZYNNIKÓW REGRESJI CZĄSTKOWEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):37-48
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" Część II

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):19-36
 
PRACA ORYGINALNA
 

OPRACOWANIE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH PRZY POMOCY FUNKCJI MATEMATYCZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;57(3):3-18
 
PRACA ORYGINALNA
 

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNEJ W SZTOKHOLMIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):181-182
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):177-180
 
PRACA ORYGINALNA
 

UWAGI DOTYCZĄCE METODY ZASTOSOWANEJ PRACY: "MOTYWY PRODUKCYJNYCH DECYZJI CHŁOPÓW"

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):170-176
 
PRACA ORYGINALNA
 

MACIEJ PERCZYŃSKI: INTERWENCJONIZM NA RYNKU W. BRYTANII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):166-169
 
PRACA ORYGINALNA
 

BADANIA NAD WYSOKOŚCIĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):162-165
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA WSI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM (NA PRZYKŁADZIE WOJ. POZNAŃSKIEGO)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):158-161
 
PRACA ORYGINALNA
 

PROBLEMY CEN ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1963;56(2):154-157