Słowo kluczowe ekonomia
 
PRACA ORYGINALNA

NOWA DZIEDZINA POLSKO-WŁOSKIEJ WSPÓŁPRACY KULTURALNO-NAUKOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):181–183
PRACA ORYGINALNA

NA MARGINESIE DYSKUSJI O SPECJALIZACJI ROLNEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):177–180
PRACA ORYGINALNA

II MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM W SPRAWIE ZASTOSOWANIA METOD MATEMATYCZNYCH W BADANIACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):171–176
PRACA ORYGINALNA

XVI SESJA KOMITETU ROLNEGO EUROPEJSKIEJ KOMISJI GOSPODARCZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):168–170
PRACA ORYGINALNA

PLANOWANIE ZABUDOWY ZAGRODY WIEJSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):165–167
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY RÓWNOWAGI BILANSU ZBOŻOWEGO W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):159–164
PRACA ORYGINALNA

STUDIUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE GROMADY DŁOŃ, POW. RAWICZ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):155–158
PRACA ORYGINALNA

NOWE KIERUNKI ROZWOJU ROLNICTWA W EUROPIE ZACHODNIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):149–154
PRACA ORYGINALNA

PRACE NAD METODYKĄ USTALANIA OPTYMALNYCH ROZMIARÓW SOWCHOZÓW W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):138–148
PRACA ORYGINALNA

OSZCZĘDNOŚCI PIENIĘŻNE LUDNOŚCI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):132–137
PRACA ORYGINALNA

TENDENCJE ZMIAN W POGŁOWIU KONI I MOŻLIWOŚCI ICH DALSZEGO OGRANICZANIA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):125–131
PRACA ORYGINALNA

ROZWÓJ SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ NA WĘGRZECH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):114–124
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA RACHUNKU EKONOMICZNYCH EFEKTÓW MECHANIZACJI W PGR (Na przykładzie WZ PGR Poznań)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):97–113
PRACA ORYGINALNA

REGIONALNE ZRÓŻNICOWANIE CEN JAJ W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):49–72
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW STRUKTURY INWESTYCJI NA ICH EFEKTYWNOŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):33–48
PRACA ORYGINALNA

PRÓBA OCENY EFEKTYWNOŚCI DOKONANYCH MELIORACJI TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):21–32

KAPITAŁOCHŁONNOŚĆ PRODUKCJI W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;69(3):3–20
PRACA ORYGINALNA

REGIONALNA KONFERENCJA EUROPEJSKA FAO (Salzburg, 26-31. X. 1964 r.)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):176–179
PRACA ORYGINALNA

VII KONFERENCJA NAUKOWA SPÓŁDZIELCZEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO (Karpacz 2-11. IX. 1964)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):167–170
PRACA ORYGINALNA

KONFERENCJA NAUKOWA W SPRAWIE METOD USTALANIA OPTYMALNEJ WIELKOŚCI SOCJALISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):163–166
PRACA ORYGINALNA

STATYSTYKA ROLNICZA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):150–155
PRACA ORYGINALNA

SPOŁECZNO-EKONOMICZNE PROBLEMY ROLNICTWA W KRAJACH GOSPODARCZO NIEROZWINIĘTYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):146–149
PRACA ORYGINALNA

ŚWIATOWE OBROTY WOŁOWINĄ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):142–145
PRACA ORYGINALNA

REGIONALNA INTEGRACJA gOSPODARCZA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):137–141
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ UPRAWY ROŚLIN OZDOBNYCH W PAŃSTWOWYCH ZAKŁADACH OGRODNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):127–136
PRACA ORYGINALNA

PORÓWNANIE PRODUKCJI ROŚLINNEJ WOJ. RZESZOWSKIEGO W LATACH 1872 I 1963

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):120–126
PRACA ORYGINALNA

GOSPODARSTWA EKONOMICZNIE SŁABE W ŚWIETLE LITERATURY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):113–119
PRACA ORYGINALNA

PŁACE W PGR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):101–112
PRACA ORYGINALNA

ROZWÓJ ROLNICTWA SZWEDZKIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):91–100
PRACA ORYGINALNA

ZASTOSOWANIE PROGRAMOWANIA LINIOWEGO W PLANOWANIU ŻYWIENIA ZWIERZĄT W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):75–90
PRACA ORYGINALNA

Z ROZWAŻAŃ NAD WZROSTEM GOSPODARCZYM W ROLNICTWIE (Wybrane kwestie metodologiczne)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):59–74
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ KIERUNKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):35–58

GRANICE I WARUNKI PLANOWANIA W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):3–20
PRACA ORYGINALNA

SPRAWOZDANIE Z OTWARTEGO ZEBRANIA KATEDRY EKONOMIKI I ORGANIZACJI ROLNICTWA WSR W SZCZECINIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):189–190
PRACA ORYGINALNA

XII MIĘDZYNARODOWY KONGRES EKONOMISTÓW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):179–188
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNO-ROLNICZE KSIĄŻKI PAŃSTWOWEGO WYDAWNICTWA ROLNICZEGO I LEŚNEGO (LATA 1960-1964)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):168–178
PRACA ORYGINALNA

GEOFFREY SYKES: POULTRY A MODERN AGRIBUSINESS

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):163–167

JANUSZ ŁOŚ: WSTĘP DO POLITYKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):160–162
PRACA ORYGINALNA

SYSTEM SPÓŁDZIELCZOŚCI PRODUKCYJNEJ W ROLNICTWIE POLSKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):156–159
PRACA ORYGINALNA

NAWOZY MINERALNE - NACZELNYM ZAGADNIENIEM W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):147–155
PRACA ORYGINALNA

ŚWIATOWY RYNEK JAJCZARSKI W 1963 I 1964 R.

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):142–146
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTWA BEZINWENTARZOWEGO (NA PRZYKŁADZIE PGR KRZYŻOWA)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):136–141
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW POZIOMU PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ NA WYNIKI GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):131–135
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY ROZWOJU PRODUKCJI I ZBYTU MIĘSA WE FRANCJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):115–130
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY WYŻYWIENIA W REGIONACH GOSPODARCZO SŁABO ROZWINIĘTYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):97–114
PRACA ORYGINALNA

METODY OBLICZANIA WSPÓŁCZYNNIKA UKSZTAŁTOWANIA ROZŁOGU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):59–76
PRACA ORYGINALNA

DZIAŁALNOŚĆ BUDOWLANA GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W ROKU 1959/60

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):41–58
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ ŻYWIENIA TRZODY W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):27–40
PRACA ORYGINALNA

ELEMENTY KONIUNKTURALNE I PRODUKCYJNO-STANDARYZACYJNE W EKSPORCIE POLSKIEGO MASŁA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):13–26
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY BILANSU ZBOŻOWO-PASZOWEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;67(1):3–12
PRACA ORYGINALNA

VII SESJA GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM 4-12. VII. 1963)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):165–167
PRACA ORYGINALNA

IV KONFERENCJA SEKCJI EKONOMIKI OBROTU ROLNICZEGO PRZY KOMITECIE EKONOMIKI ROLNICTWA WYDZ. V PAN

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):160–164
PRACA ORYGINALNA

E. GORZELAK: DOCHODY LUDNOŚCI ROLNICZEJ W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):155–159
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW POZIOMU UPRZEMYSŁOWIENIA REGIONU NA ZATRUDNIENIE W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):151–154
PRACA ORYGINALNA

RACJONALNA STRUKTURA STADA BYDŁA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):145–150
PRACA ORYGINALNA

SEZONOWOŚĆ PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):142–144
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY PRZEWIDYWANIA PLONÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):135–141
PRACA ORYGINALNA

PORÓWNANIE MIĘDZYNARODOWYCH DANYCH O SPOŻYCIU ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):127–134
PRACA ORYGINALNA

POJĘCIE INTEGRACJI I KOORDYNACJI PIONOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):123–126
PRACA ORYGINALNA

CZYNNIKI EKONOMICZNE W NOWOCZESNYM SADOWNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):117–122
PRACA ORYGINALNA

ANEKS (WYNIKI RACHUNKOWOŚCI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH W LATACH 1952/53-1959/60)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):119–166
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):101–116
PRACA ORYGINALNA

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW JADALNYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):103–118
PRACA ORYGINALNA

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. II)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):85–100
PRACA ORYGINALNA

BUDŻETY RODZIN CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):93–103
PRACA ORYGINALNA

DZIERŻAWA ZIEMI W POLSCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):75–84
PRACA ORYGINALNA

SZACUNEK DOCHODÓW CHŁOPSKICH W LATACH 1955/56-1959/60 78

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):78–93
PRACA ORYGINALNA

ZALICZKOWANIE DNIÓWKI OBRACHUNKOWEJ W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):57–74
PRACA ORYGINALNA

INWESTYCJE W GOSPODARSTWACH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):73–77
PRACA ORYGINALNA

EKONOMICZNA EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):19–38
PRACA ORYGINALNA

DOCHODY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH STANOWIĄCYCH UBOCZNE ŹRÓDŁO UTRZYMANIA RODZINY

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):67–73

DOCHODY WEDŁUG GRUP WIELKOŚCI GOSPODARSTW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):45–67
PRACA ORYGINALNA

DOCHODY GOSPODARSTW PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ W 1959/60 R. - WYNIKI OGÓLNE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):19–44
PRACA ORYGINALNA

METODA OBLICZANIA DOCHODÓW W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):15–19
PRACA ORYGINALNA

DOCHODY GOSPODARSTW CHŁOPSKICH: UWAGI OGÓLNE ( REPREZENTATYWNOŚĆ GOSPODARSTW BADANYCH)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;(dodatek)(6):3–15
PRACA ORYGINALNA

J. BEKSIA K - PROBLEMY RACHUNKU EKONOMICZNEGO W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):162–165
PRACA ORYGINALNA

H. CHOLA J - CENY KONTRAKTACYJNE ROŚLIN PRZE-MYSŁOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):155–161
PRACA ORYGINALNA

RENTA GRUNTOWA W KRAJACH DEMOKRACJI LUDOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):142–148
PRACA ORYGINALNA

O MIERZENIU I OPŁACIE PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):134–141
PRACA ORYGINALNA

MOŻLIWOŚCI ZWIĘKSZENIA PRODUKCJI ROLNEJ W REJONACH ZIEM NOWYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):128–133
PRACA ORYGINALNA

STRESZCZENIE J. ROSYJSKI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(5):141–143
PRACA ORYGINALNA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ DOCHODOWOŚCI W GOSPODARCE CHŁOPSKIEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(5):111–140
PRACA ORYGINALNA

LICZBA, RACHUNKOWOŚĆ I KSIĘGOWOŚĆ W GOSPODARSTWIE ROLNICZYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):115–120
PRACA ORYGINALNA

ROZDZIAŁ II. SYTUACJA GOSPODARCZA W PGR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(5):89–110
PRACA ORYGINALNA

ZASADY OPŁATY PRACY W SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):99–114
PRACA ORYGINALNA

ROZDZIAŁ II. RYNEK PRODUKTÓW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(5):35–88
PRACA ORYGINALNA

ROZDZIAŁ I. PRODUKCJA ROLNA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(5):7–34
PRACA ORYGINALNA

ROLA KONTRAKTACJI W GOSPODARCE SPÓŁDZIELCZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):87–98
PRACA ORYGINALNA

AKTUALNE ZADANIA KOORDYNACJI BADAŃ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):177–179
PRACA ORYGINALNA

R. MANTEUFFEL: RACHUNKOWOŚĆ ROLNICZA. CZĘŚĆ I - KSIĘGOWOŚĆ ROLNICZA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):165–171
PRACA ORYGINALNA

KREDYT PAŃSTWOWY W GOSPODARCE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):162–164
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO NRF W LICZBACH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):147–157
PRACA ORYGINALNA

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN PRODUKTÓW ROLNYCH W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):143–146
PRACA ORYGINALNA

PROJEKTOWANIE ORGANIZACJI GOSPODARSTWA ROLNEGO PRZY ZASTOSOWANIU METODY PROGRAMOWANIA LINIOWEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):136–142
PRACA ORYGINALNA

TOWARY ROLNO-SPOŻYWCZE W HANDLU ZAGRANICZNYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):118–135
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY ROLNICTWA WŁOSKIEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):107–117
PRACA ORYGINALNA

KOSZTY PRODUKCJI W SZKLARNIACH OGRZEWANYCH W POLSCE I W BUŁGARII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):91–106
PRACA ORYGINALNA

PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W OSTATNIM DZIESIĘCIOLECIU

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):75–90
PRACA ORYGINALNA

ZUŻYCIE PASZ TREŚCIWYCH W GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH (CZ. I)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):55–74
PRACA ORYGINALNA

PRZESTRZENNY UKŁAD RYNKÓW ZBYTU A ROZMIESZCZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):43–54
PRACA ORYGINALNA

METODOLOGICZNE PODSTAWY BADANIA GEOGRAFICZNEGO UKŁADU CEN ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):25–42
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE METODY BADAŃ EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;59(5):3–24
PRACA ORYGINALNA

Z ZEBRANIA NAUKOWEGO KATEDRY EKONOMIKI ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH SGGW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):188–189
PRACA ORYGINALNA

XI KONGRES MIĘDZYNARODOWY NAUKOWEJ ORGANIZACJI PRACY W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):183–187
PRACA ORYGINALNA

PRACE NAD OKREŚLENIEM POJĘĆ EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):178–182
PRACA ORYGINALNA

S. WACŁAWOWICZ: ZWIĄZKI MIĘDZYDZIAŁOWE PRODUKCJI ROLNEJ W WOJEWÓDZTWIE KRAKOWSKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):172–177
PRACA ORYGINALNA

TEMATYKA PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH W STANACH ZJEDNOCZONYCH A.P. W ZAKRESIE NAUK EKONOMICZNO-ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):162–171
PRACA ORYGINALNA

ZAOPATRZENIE W WODĘ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):154–161
PRACA ORYGINALNA

UWAGI DOTYCZĄCE PRZEMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):145–153
PRACA ORYGINALNA

POLITYKA ROLNA CHIN OD ROKU 1949

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):132–144
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY GOSPODARKI PRZYZAGRODOWEJ W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):126–131
PRACA ORYGINALNA

WYNIKI I DOŚWIADCZENIA INTEGRACJI PIONOWEJ W SZWECJI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):119–125
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW OGRODNICTWA NA MIERNIKI ORGANIZACYJNO-GOSPODARCZE ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):101–118
PRACA ORYGINALNA

WYZNACZANIE TENDENCJI ROZWOJOWEJ DLA WARTOŚCI BEZWZGLĘDNYCH I WZGLĘDNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):89–100
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE KONKURENCJI MIĘDZY ZIEMIOPŁODAMI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):69–88
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA BILANSOWANIA SZACHOWNICOWEGO W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):55–68
PRACA ORYGINALNA

PRZESŁANKI EKONOMICZNE GWARANTOWANEJ OPŁATY PRACY W ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNIACH PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):39–54
PRACA ORYGINALNA

KONTRAKTACJA A PRODUKCYJNE KOOPEROWANIE GOSPODARKI CHŁOPSKIEJ W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):23–38
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;58(4):3–22
PRACA ORYGINALNA

II. KOSZTY I OPŁACALNOŚĆ PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNYCH W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(3):6–16
PRACA ORYGINALNA

I. JEDNOLITA METODA OBLICZANIA JEDNOSTKOWYCH KOSZTÓW PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH INDYWIDUALNYCH I PGR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;(dodatek)(3):3–5
PRACA ORYGINALNA

W SPRAWIE METODY DOCHODZENIA KONKURENCYJNOŚCI TRZODA-BYDLO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):172–179
PRACA ORYGINALNA

A. SZEMBERG: PRZEMIANY STRUKTURY AGRARNEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):165–171
PRACA ORYGINALNA

PRZEMIANY STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW CHŁOPSKICH W OKRESIE 1952-1960

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):160–164
PRACA ORYGINALNA

O ZUŻYCIU WYSOKOBIAŁKOWYCH PASZ TREŚCIWYCH W KRAJACH ZACHODNIO-EUROPEJSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):152–159
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW ZWIĘKSZONEJ ZAWARTOŚCI TŁUSZCZU W MLEKU I MAŚLE NA NADWYŻKI EKSPORTOWE MASŁA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):149–151
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY RYNKU PRODUKTÓW MLECZARSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):144–148
PRACA ORYGINALNA

HANDEL ZAGRANICZNY ZWIĄZKU RADZIECKIEGO W ZAKRESIE ARTYKUŁÓW ROLNICZYCH W 1961 R.

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):142–143
PRACA ORYGINALNA

INFORMACJA O AKTUALNYM STANIE RYNKU ROLNICZEGO NA ŚWIECIE. Surowce roślinne, jadalne, pastewne

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):140–141
PRACA ORYGINALNA

TWORZENIE ZJEDNOCZEŃ ROLNICZO-PRZEMYSŁOWYCH W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):137–139
PRACA ORYGINALNA

NIEKTÓRE PROBLEMY UMACNIANIA EKONOMIKI KOŁCHOZÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):130–136
PRACA ORYGINALNA

METODY BADAWCZE STOSOWANE W NAUKACH EKONOMICZNO-ROLNICZYCH W USA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):121–129
PRACA ORYGINALNA

KOSZTY PRODUKCJI OPASU MŁODEGO BYDŁA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):113–120
PRACA ORYGINALNA

ZMIENNOŚĆ ZASIEWÓW I PLONÓW WAŻNIEJSZYCH ZIEMIOPŁODÓW W MIKRO I MAKROSKALI

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):105–112
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA MINERALNEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):87–104
PRACA ORYGINALNA

WPŁYW JAKOŚCI GLEBY NA PRODUKCJĘ ROLNĄ GOSPODARSTWA CHŁOPSKICH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):69–86
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ NAWOŻENIA W RÓŻNYCH WARUNKACH GLEBOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):49–68
PRACA ORYGINALNA

UWAGI NA TEMAT INTERPRETACJI WSPÓŁCZYNNIKÓW REGRESJI CZĄSTKOWEJ

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):37–48
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" Część II

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):19–36
PRACA ORYGINALNA

OPRACOWANIE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH PRZY POMOCY FUNKCJI MATEMATYCZNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;57(3):3–18
PRACA ORYGINALNA

INSTYTUT EKONOMIKI ROLNEJ W SZTOKHOLMIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):181–182
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA RACJONALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):177–180
PRACA ORYGINALNA

UWAGI DOTYCZĄCE METODY ZASTOSOWANEJ PRACY: "MOTYWY PRODUKCYJNYCH DECYZJI CHŁOPÓW"

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):170–176
PRACA ORYGINALNA

MACIEJ PERCZYŃSKI: INTERWENCJONIZM NA RYNKU W. BRYTANII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):166–169
PRACA ORYGINALNA

BADANIA NAD WYSOKOŚCIĄ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):162–165
PRACA ORYGINALNA

SPOŻYCIE ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA WSI W UJĘCIU PRZESTRZENNYM (NA PRZYKŁADZIE WOJ. POZNAŃSKIEGO)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):158–161
PRACA ORYGINALNA

PROBLEMY CEN ROLNYCH W ZWIĄZKU RADZIECKIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):154–157
PRACA ORYGINALNA

UDZIAŁ PRACY LUDZKIEJ I SIŁY POCIĄGOWEJ W PRODUKCJI SADOWNICZEJ. Cel, przedmiot i metoda

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):134–141
PRACA ORYGINALNA

KOSZT PRODUKCJI ŻYWCA PRZY UŻYCIU TRZODY CHLEWNEJ SUCHYMI PASZAMI Z AUTOMATÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):124–133
PRACA ORYGINALNA

Z DOŚWIADCZEŃ ROZWOJU WSPÓLNOT WIEJSKICH INDII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):113–118
PRACA ORYGINALNA

WIELKOŚĆ PRODUKCJI ŻYWCA TRZODY CHLEWNEJ A KSZTAŁTOWANIE SIĘ KOSZTÓW I NAKŁADÓW

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):97–112
PRACA ORYGINALNA

PRZYCZYNEK DO OCENY TYPÓW PRODUKCYJNYCH ROLNICZYCH SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):77–96
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ INTENSYFIKACJI GOSPODARSTW ZESPOŁOWYCH W LATACH 1958-1061

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):37–56
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO WE "WSPÓLNYM RYNKU" CZĘŚĆ I

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):21–36
PRACA ORYGINALNA

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA FUNKCJI DO BADAŃ AGROEKONOMICZNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;56(2):3–20
PRACA ORYGINALNA

Z OBRAD VII SESJI GRUPY ZBOŻOWEJ FAO (RZYM, 12-21. VI. 1952)

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;55(1):188–190
PRACA ORYGINALNA

UWAGI DYSKUSYJNE NA TEMAT ODPŁYWU LUDNOŚCI Z ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;55(1):186–187