Artykuły autora Stefan Mandecki
 
PRACA ORYGINALNA

STATYSTYKA ROLNICZA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):150–155
PRACA ORYGINALNA

H. CHOLA J - CENY KONTRAKTACYJNE ROŚLIN PRZE-MYSŁOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;48(6):155–161
PRACA ORYGINALNA

KOZŁOWSKI Z.: OBOWIĄZKOWE DOSTAWY W PLANIE SZEŚCIOLETNIM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1961;45(3):149–157
PRACA ORYGINALNA

ZASADY POLITYKI CEN W ROLNICTWIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1958;25(1):3–28
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600