PRACA ORYGINALNA
PRZEGLĄD METOD PLANOWANIA WIELKOŚCI STADA BYDŁA W GOSPODARSTWIE ROLNYM
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa
Data publikacji: 13-03-2018
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):143–149
 
SŁOWA KLUCZOWE