Artykuły autora Zygmunt Wojtaszek
 
PRACA ORYGINALNA

EFEKTYWNOŚĆ KIERUNKÓW PRODUKCJI GOSPODARSTW INDYWIDUALNYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1965;68(2):35–58
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI GOSPODARSTW ROLNICZYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1963;60(6):101–116
PRACA ORYGINALNA

PRZEGLĄD METOD PLANOWANIA WIELKOŚCI STADA BYDŁA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;66(6):143–149
PRACA ORYGINALNA

ZAGADNIENIA SPECJALIZACJI I KONCENTRACJI PRODUKCJI ROLNICZEJ W ZSRR

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1964;61(1):99–110
PRACA ORYGINALNA

M. URBAN: PODSTAWY I METODY PORADNICTWA ROLNICZEGO

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1962;52(4):142–148
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600