Słowo kluczowe gospodarstwo rolne
 
PRACA ORYGINALNA
 

SŁOMA JAKO ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO ENERGII LUB MATERII ORGANICZNEJ W GLEBIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;355(2):28–40
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRZEGLĄD METOD PLANOWANIA WIELKOŚCI STADA BYDŁA W GOSPODARSTWIE ROLNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1964;66(6):143–149
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRÓBA ZASTOSOWANIA SCHEMATU TABLICY PRZEPŁYWÓW MIĘDZYGAŁĘZIOWYCH DLA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;36(6):91–102
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA RACHUNKOWOŚCI ROLNICZEJ DOSTOSOWANA DO POTRZEB ORGANIZACJI I KIEROWNICTWA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;33(3):131–134
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRAKTYCZNA NAUKA ORGANIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;32(2):141–142
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (2)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):49–57
 
PRACA ORYGINALNA
 

METODA OBLICZANIA ZAPOTRZEBOWANIA ROBOCIZNY W GOSPODARSTWACH ROLNYCH (1)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):31–48
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW RÓŻNYCH CZYNNIKÓW PRODUKCJI NA WYNIKI PRODUKCYJNE I FINANSOWE GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1959;31(1):3–20
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYDATKI PIENIĘŻNE NA POTRZEBY BYTOWE NA TLE PRZYCHODÓW PIENIĘŻNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):67–84
 
PRACA ORYGINALNA
 

SPOŻYCIE ILOŚCIOWE ARTYKUŁÓW JADALNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):27–66
 
PRACA ORYGINALNA
 

WARTOŚĆ I STRUKTURA SPOŻYCIA NA TLE DOCHODU OSOBISTEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1958;(dodatek)(3):9–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

WPŁYW ORGANIZACJI GOSPODARSTWA POŁOŻONEGO NA GLEBACEJSZYCH NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1954;10-11(4-1):55–88
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZAGADNIENIE WIELKOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W ŚWIETLE ZMIAN W STRUKTURZE AGRARNEJ NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZACHODNICH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 1957;22(4):3–31
 
PRACA ORYGINALNA
 

TRENDY W RESTRUKTURYZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH W BUŁGARII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):97–118
 
PRACA ORYGINALNA
 

AWERSJA RYZYKA A DOCHODOWOŚĆ CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – UJĘCIE TEORETYCZNE I EMPIRYCZNE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):87–105
 
PRACA ORYGINALNA
 

DYLEMATY W DEFINIOWANIU RODZINNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH (NA PRZYKŁADZIE POLSKI)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341(4):31–49
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA PROCESÓW REPRODUKCJI MAJĄTKU GOSPODARSTW ROLNYCH PROWADZĄCYCH RACHUNKOWOŚĆ ROLNĄ (FADN)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;340(3):45–64
 
PRACA ORYGINALNA
 

WIELKOŚĆ A EFEKTYWNOŚĆ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;333(4):65–83
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOWACJE W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH, ZAKRES ICH WDRAŻANIA I ZNACZENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):3–27
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZADŁUŻENIE GOSPODARSTW ROLNICZYCH A GENEROWANIE NADWYŻEK FINANSOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2011;329(4):88–101