PRACA ORYGINALNA
UWARUNKOWANIA, ZAKRES I EKONOMICZNE SKUTKI ZALESIEŃ GRUNTÓW MARGINALNYCH W GOSPODARSTWACH ROLNYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data publikacji: 29-03-2018
 
Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2018;354(1):149–169
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W opracowaniu podjęto próbę oceny ekonomicznej zasadności realizacji zalesień na gruntach rolnych słabej jakości. Zmiana kierunku użytkowania gleb najsłabszych zasadna jest zarówno ze względów środowiskowych, jak i ekonomiczno-rolniczych. Założenia w zakresie wzrostu wskaźnika lesistości kraju wpisane są od ponad 20 lat w Krajowy Program Zwiększania Lesistości. Przeprowadzone analizy wykazały, że zalesiania najsłabszych gruntów rolnych realizowane przy wsparciu tzw. programu zalesieniowego w ramach PROW mogą skutkować poprawą dochodu rolniczego. Uzyskanie pozytywnych efektów w tym zakresie jest jednak uzależnione m.in. od możliwości wykonania prac zalesieniowych i pielęgnacyjnych przy zaangażowaniu jedynie własnej siły roboczej.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600