Archiwum
1/2018 vol. 354
 
 
STRONA REDAKCYJNA
 

STRONA REDAKCYJNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):1–2
 
KOMUNIKAT
 

WSPOMNIENIE: JADWIGA SEREMAK-BULGE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):3–5
 
KOMUNIKAT
 

WSPOMNIENIE: TEODOR NIETUPSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):6–8
 
PRACA ORYGINALNA
 

SCENARIUSZE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ PO 2020 ROKU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):9–38
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO W WYBRANYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):96–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

RYNEK ROLNY – DYSTRYBUCJA W NOWEJ ROLI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):192–205
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

DOSTOSOWANIA POPYTOWO-PODAŻOWE NA PODSTAWOWYCH RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE PRZED I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (1994-2013)

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):206–213
 
BIBLIOGRAFIA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):221–230
 
SPIS TREŚCI
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):231–235