STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
DOSTOSOWANIA POPYTOWO-PODAŻOWE NA PODSTAWOWYCH RYNKACH PRODUKTÓW ROLNYCH W POLSCE PRZED I PO AKCESJI DO UNII EUROPEJSKIEJ (1994-2013)
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
Data publikacji: 29-03-2018
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):206-213
 
SŁOWA KLUCZOWE
Journals System - logo
Scroll to top