PRACA ORYGINALNA
ROLNICTWO NA PERYFERIACH – KRÓLESTWO BHUTANU
 
Więcej
Ukryj
1
Warsaw University of Life Sciences
 
 
Data nadesłania: 13-06-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 12-07-2022
 
 
Data akceptacji: 28-07-2022
 
 
Data publikacji: 29-09-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):108-123
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom gospodarki, a przede wszystkim sektora rolnictwa Królestwa Bhutanu. Bezpośrednią inspiracją do napisania tego artykułu był zakaz chowu klatkowego kur niosek wprowadzony w tym kraju w 2012 roku, co nasuwa skojarzenia z ważnym wydarzeniem, jakim się stało w 1972 roku ogłoszenie przez króla Bhutanu wskaźnika szczęścia narodowego brutto (ang. Gross National Happiness Index, GNH). Ilustracje liczbowe i graficzne przedstawione w artykule sporządzono na podstawie krajowych statystyk Bhutanu, wykorzystano również dostępne publikacje. W strukturze gospodarki Bhutanu dominują sektory przemysłu i usług, a udział rolnictwa w tworzeniu PKB wahał się w ostatnich 20 latach w przedziale od 14 do 22%, przy zatrudnieniu w rolnictwie sięgającym blisko 60% ogółu zatrudnionych. Sektor rolnictwa jest silnie rozdrobniony, a zarazem podatny na zagrożenia wynikające z trudnych warunków przyrodniczych i zmian klimatycznych. Bhutan nie osiąga samowystarczalności żywnościowej, pomimo silnego wsparcia władz Bhutanu dla sektora i rosnącej produktywności. Przemiany dokonujące się w rolnictwie, jak i w całej gospodarce Bhutanu są silnie zorientowane na stosowanie się do paradygmatu trwałego rozwoju.
Journals System - logo
Scroll to top