PRACA ORYGINALNA
TENDENCJE ZUŻYCIA OLEJU RZEPAKOWEGO I KUKURYDZY DO PRODUKCJI BIOKOMPONENTÓW W POLSCE W LATACH 2015–2020
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute
 
 
Data nadesłania: 03-06-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 27-06-2022
 
 
Data akceptacji: 28-07-2022
 
 
Data publikacji: 29-09-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):85-107
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W Polsce sytuacja podażowo-popytowa na rynku biopaliw jest determinowana legislacyjnie za sprawą obligatoryjnego zużycia. Głównymi surowcami do produkcji biokomponentów są olej rzepakowy i kukurydza. Branża rzepaku jest nastawiona na produkcję na cele paliwowe, a udział kukurydzy, z jakiej wytwarza się etanol, jest wyraźnie mniejszy. Celem artykułu jest prezentacja sytuacji podażowo-popytowej na rynku oleju rzepakowego i kukurydzy wykorzystywanych na cele paliwowe w Polsce, a także analiza relacji ich cen i produkcji oraz zużycia benzyny i oleju napędowego. Analizą objęto lata 2015–2020, wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS ), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) i Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN). Analiza statystyczna wykazała, że w latach 2015–2020 dynamika zużycia surowców do produkcji biopaliw przewyższała tempo wzrostu ich produkcji i zbiorów. Ocena relacji produkcji i zużycia paliw w kraju wykazała, że dominujący wpływ na ceny oleju rzepakowego i kukurydzy miał w badanym okresie popyt ze strony sektora paliwowego, a produkcja paliw miała mniej istotny udział w kreowaniu cen hurtowych oleju rzepakowego i skupu kukurydzy. Biopaliwa są istotnym i aktualnym zagadnieniem zarówno w kontekście nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej (UE ) i Polski do 2040 roku, jak i inwazji Rosji na Ukrainę, czego jednym ze skutków jest kryzys energetyczny i zapowiedzi uniezależnienia się UE od rosyjskiej energii. W takiej sytuacji biopaliwa i surowce do ich produkcji mogą okazać się ważnym elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego.
Journals System - logo
Scroll to top