Dziedzina Ekorozwój
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO NA PERYFERIACH – KRÓLESTWO BHUTANU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):108–123
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156–179