PRACA ORYGINALNA
UWARUNKOWANIA ROZWOJU SEKTORA BIOGAZU ROLNICZEGO W POLSCE W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZEŃ HISTORYCZNYCH I WYZWAŃ EUROPEJSKIEGO ZIELONEGO ŁADU
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 27-05-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 16-06-2021
 
 
Data akceptacji: 21-07-2021
 
 
Data publikacji: 23-09-2021
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):55-77
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem opracowania była ocena dotychczasowego rozwoju branży biogazu rolniczego w Polsce oraz wskazanie kluczowych czynników determinujących możliwości upowszechniania tej kategorii energii odnawialnej w najbliższych latach. Artykuł bazuje na danych wtórnych. W opracowaniu wykorzystano dane statystyczne dotyczące produkcji biogazu rolniczego pochodzące ze statystyk Eurostatu, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Do syntetycznego przedstawienia zebranego materiału i oceny sytuacji polskiej branży biogazu rolniczego zastosowano analizę S-C-P (Structure – Conduct – Performance). Funkcjonujące w Polsce biogazownie rolnicze wytworzyły w 2020 roku jedynie około 325 mln3 biogazu, z którego wyprodukowano 689 GWh energii elektrycznej. Stanowi to niewielką część potencjału biogazowego polskiego rolnictwa (różne opracowania wskazują na potencjał w zakresie 1,6-4,2 mld m3 biogazu rolniczego z nawozów organicznych powstających w gospodarstwach rolnych). Energia elektryczna uzyskana z biogazu rolniczego pokrywa niespełna 0,4% krajowego zapotrzebowania. Pomimo ambitnych planów sprzed kilkunastu lat rozwój branży biogazu rolniczego zastał praktycznie zahamowany. Główną tego przyczyną jest silne uzależnienie od systemu wsparcia środkami publicznymi. Dalszy rozwój branży biogazu wymaga stabilnego wsparcia finansowego. Pomimo negatywnych doświadczeń historycznych można oczekiwać, że w najbliższych latach rozwój branży przyspieszy. Wynika to z faktu, że biogaz rolniczy posiada wiele zalet istotnych z punktu widzenia wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Potrzebne jest jednak podnoszenie świadomości decydentów politycznych w zakresie środowiskowych i ekonomicznych korzyści wynikających z upowszechniania produkcji biogazu rolniczego.
Journals System - logo
Scroll to top