PRACA ORYGINALNA
SEGMENTACJA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM ICH STRUKTURY W ASPEKCIE MARNOWANIA POSIŁKÓW
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Data nadesłania: 31-05-2021
Data ostatniej recenzji: 16-06-2021
Data akceptacji: 21-07-2021
Data publikacji: 23-09-2021
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2021;368(3):78–94
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Gospodarstwa domowe nie zawsze zarządzają zakupioną żywnością w sposób efektywny, o czym świadczy skala marnowanej żywności. Z badania marnotrawstwa żywności przeprowadzonego w ramach projektu PROM wynika, że tygodniowo w gospodarstwie domowym wyrzucano średnio 3,9 kg żywności (w tym części jadalne i niejadalne). Kluczowym aspektem jest zrozumienie czynników determinujących marnotrawstwo żywności w gospodarstwie domowym, które pozwoli na opracowanie i wdrożenie programów edukacyjnych kierowanych do konsumentów. Celem badania było przeprowadzenie segmentacji w celu zidentyfikowania grup konsumentów charakteryzujących się podobnym postępowaniem z żywnością, ze szczególnym uwzględnieniem marnotrawstwa posiłków. Segmentacja przeprowadzona na reprezentatywnej grupie Polaków powyżej 18 r.ż. pozwoliła na zidentyfikowanie 5 klastrów. Zdiagnozowane skupienia konsumentów różnią się cechami, takimi jak: liczba osób dorosłych, liczba dzieci, subiektywna ocena sytuacji materialnej, odsetek wydatków na żywność. Stwierdzono, że najczęściej posiłki w domu przygotowywał segment E składający się z gospodarstw domowych z dziećmi. Jednocześnie najczęściej osoby z tego skupienia wyrzucały zwiędnięte owoce i warzywa oraz ziemniaki, ryż i makaron. Segment D, który deklarował duże wydatki na żywność (61-100%), jednocześnie zdecydowanie rzadziej, w porównaniu z pozostałymi grupami, wykorzystywał do przygotowania innych potraw mięso z zupy, ugotowane ziemniaki, ryż, makaron. Segment C, który deklarował najlepszą sytuację finansową, istotnie częściej wykorzystywał zwiędnięte warzywa i owoce do przygotowywania innych potraw. Mający największy udział w badanej próbie segment A (prawie 70%) często tworzył tzw. grupy jednorodne z pozostałymi wyodrębnionymi skupieniami. Jednak można zauważyć, że częściej wskazywał wyrzucanie ugotowanych dodatków skrobiowych oraz zwiędniętych owoców i warzyw. Podsumowując, należy stwierdzić, że konieczne jest podjęcie działań ograniczających marnotrawstwo żywności w ogniwie gospodarstw domowych.