PRACA ORYGINALNA
ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA OBSZARACH WIEJSKICH – RZECZYWISTOŚĆ I PERSPEKTYWY W OPINII MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW PODKARPACKIEGO I LUBELSKIEGO
 
Więcej
Ukryj
1
Rzeszow University of Technology
 
 
Data nadesłania: 09-09-2022
 
 
Data ostatniej recenzji: 19-09-2022
 
 
Data akceptacji: 18-10-2022
 
 
Data publikacji: 22-12-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;373(4):93-120
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań jest przedstawienie zużycia energii elektrycznej na obszarach wiejskich oraz preferowanych kierunków rozwoju sektora energetycznego w Polsce w opinii mieszkańców obszarów wiejskich województw podkarpackiego i lubelskiego. Ze względu na obszerny zakres analizy została ona oparta w części ukazującej rzeczywiste zużycie energii na danych urzędów statystycznych, a w części perspektywicznej na badaniu ankietowym zrealizowanym wśród 516 mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego i lubelskiego, regionach o charakterze rolniczym, wykonanym w 2021 roku. Badanie o charakterze cząstkowym przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, wykorzystując technikę CAWI. Badanie było nieprobabilistyczne. Na podstawie prowadzonego badania można stwierdzić, że mieszkańcy obszarów wiejskich pozytywnie ocenili konsekwencje prowadzonej polityki klimatycznej Unii Europejskiej dla środowiska naturalnego oraz oczekują wzmożonego wsparcia państwa w celu zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii (OZ E) w miksie energetycznym Polski oraz stosowania wymogów dotyczących energooszczędności urządzeń. Ankietowani byli przekonani o możliwości pokrycia i zastąpienia energii z konwencjonalnych źródeł, pozytywnie ocenili energię ze źródeł odnawialnych, postrzegając OZ E, a głównie fotowoltaikę, jako podstawowe źródło energii w miksie energetycznym Polski.
Journals System - logo
Scroll to top