Dziedzina Rozwój obszarów wiejskich
 
PRACA ORYGINALNA

ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156–179