Dziedzina Rozwój obszarów wiejskich
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO NA PERYFERIACH – KRÓLESTWO BHUTANU

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;372(3):108–123
 
PRACA ORYGINALNA
 

STOPIEŃ I ZAKRES REALIZACJI POTRZEB JAKO WSKAŹNIKI POZIOMU I JAKOŚCI ŻYCIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;370(1):107–125
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO A EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):156–179