PRACA ORYGINALNA
WPŁYW OBECNOŚCI ZAGRANICZNYCH ROLNIKÓW NA UBÓSTWO GOSPODARSTW WIEJSKICH W NIGERII
 
Więcej
Ukryj
1
University of Ilorin, Nigeria
 
 
Data nadesłania: 17-08-2021
 
 
Data ostatniej recenzji: 16-09-2021
 
 
Data akceptacji: 17-02-2022
 
 
Data publikacji: 28-06-2022
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2022;371(2):79–90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Aby osiągnąć cel rządu, jakim jest rozwój społeczno-gospodarczy i zmniejszenie ubóstwa, zaproszono komercyjnych rolników z zagranicy. Oczekiwania związane z tą współpracą obejmowały zwiększenie produkcji żywności, tworzenie miejsc pracy dla młodzieży i łagodzenie ubóstwa na obszarach wiejskich. Celem tego badania było rozważenie wpływu obecności zagranicznych rolników na status ubóstwa gospodarstw rolnych w stanie Kwara w Nigerii. Badana populacja obejmuje wszystkie gospodarstwa domowe rolników na obszarze samorządu lokalnego Edu. Dokonano losowego wyboru 20 wsi i 12 gospodarstw rolnych z każdej wsi, łącznie 240 respondentów. Zastosowanymi metodami analitycznymi były statystyki opisowe i modelowanie równań strukturalnych (SEM). Wyniki pokazały, że wskaźnik przejęcia i wielkość gospodarstw domowych są dodatnio związane z całkowitymi przychodami na poziomie istotności 1%, co wskazuje na silny wpływ przejęcia technologii rolników zagranicznych na dochody lokalnych rolników. Stwierdzono, że jest to pozytywny efekt obecności zagranicznych rolników w zakresie transferu technologii, zwiększona produkcja z jej pozytywnym wpływem na ubóstwo znacznie przewyższa przemieszczanie gruntów rolnych. Powinno to zostać wzmocnione, aby uzyskać lepszą produktywność.