PRACA ORYGINALNA
EKOINNOWACJE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OZE – MOŻLIWOŚCI I BARIERY
 
Więcej
Ukryj
1
University of Zielona Góra
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Adrianna Dybikowska   

University of Zielona Góra
Data publikacji: 18-03-2019
Data nadesłania: 05-12-2018
Data ostatniej rewizji: 31-01-2019
Data akceptacji: 26-02-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):120–139
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
Współczesne rolnictwo oraz gospodarstwa rolne charakteryzuje coraz większe zapotrzebowanie na energię. Jego pokrycie stanowi problem strategiczny, wpływający na bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe, środowiskowe oraz bezpieczeństwo i koszty funkcjonowania rolnych gospodarstw towarowych i domowych gospodarstw wiejskich. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę związaną z wdrażaniem ekoinnowacji na przykładzie odnawialnych źródeł energii w krajowym sektorze gospodarstw rolnych. Analizie poddano energochłonność i strukturę zużycia energii w polskim sektorze rolnym. Omówiono strukturę zużycia energii z uwzględnieniem obszarów wiejskich, Polski ogółem oraz Europy, a także przeprowadzono analizę kosztów energii w różnych rodzajach produkcji rolnej. Dokonano również oceny potencjału odnawialnych źródeł energii w polskim rolnictwie, a także przedstawiono bariery w zakresie ich wykorzystania.
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600