Archiwum
1/2019 vol. 358
 
 
STRONA REDAKCYJNA
 

STRONA REDAKCYJNA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):1–2
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONWERGENCJA WYDAJNOŚCI PRACY W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):22–43
 
PRACA ORYGINALNA
 

CO CHARAKTERYZUJE PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY KUPUJĄ UBEZPIECZENIE UPRAW W POLSCE?

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):106–119
 
PRACA ORYGINALNA
 

EKOINNOWACJE TECHNOLOGICZNE ZWIĄZANE Z OZE – MOŻLIWOŚCI I BARIERY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):120–139
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

POMIAR I OCENA MIĘDZYNARODOWEJ KONKURENCYJNOŚCI PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):140–148
 
BIBLIOGRAFIA
 

BIBLIOGRAFIA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):154–162
 
SPIS TREŚCI
 

SPIS TREŚCI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):163–164