PRACA ORYGINALNA
CO CHARAKTERYZUJE PRODUCENTÓW ROLNYCH, KTÓRZY KUPUJĄ UBEZPIECZENIE UPRAW W POLSCE?
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Grzegorz Strupczewski   

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Data nadesłania: 24-10-2018
Data ostatniej recenzji: 31-12-2018
Data akceptacji: 01-02-2019
Data publikacji: 18-03-2019
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2019;358(1):106–119
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest porównanie populacji rolników, którzy wykupili ubezpieczenie upraw z populacją rolników nieubezpieczonych. Na tej podstawie zidentyfikowano cechy charakteryzujące rolników, którzy zdecydowali się na zakup ubezpieczenia upraw. Obserwacje te zostały wykorzystane do wyciągnięcia bardziej ogólnych wniosków dotyczących czynników wpływających na skłonność do zakupu ubezpieczenia. W tym celu uwzględniono czynniki demograficzne, społeczne i ekonomiczne, indywidualne postrzeganie ryzyka, liczbę szkód w uprawach doświadczonych przez rolnika w ostatnich 15 latach oraz skłonność do płacenia składki ubezpieczeniowej. Badania empiryczne opierają się na próbie 150 polskich rolników, z którymi przeprowadzono wywiady przy użyciu metody CATI. Stwierdzono, że gospodarstwa o większej wielkości produkcji (roczny dochód) i większym obszarze upraw wykazują większą gotowość do zakupu ubezpieczenia. Rolnicy, którzy doznali szkód w uprawach, są bardziej skłonni do zakupu ubezpieczenia. Co więcej wyższy wskaźnik penetracji ubezpieczeniowej można znaleźć wśród rolników, którzy są gotowi zapłacić wyższą cenę za polisę ubezpieczeniową. Co zaskakujące, pomimo często formułowanych przypuszczeń, czynniki takie jak wiek rolnika, poziom wykształcenia czy indywidualne postrzeganie ryzyka nie determinują decyzji o zakupie ubezpieczenia.