Artykuły autora Zofia Mirkowska
 
PRACA ORYGINALNA

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2015;342(1):40–54
PRACA ORYGINALNA

INNOVATIONS ON THE POLISH FARMS, THEIR SCOPE OF IMPLEMENTATION AND SIGNIFICANCE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014;341 (Suplement)(4):82–104
PRACA ORYGINALNA

INNOWACJE W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH, ZAKRES ICH WDRAŻANIA I ZNACZENIE

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012;332(3):3–27
PRACA ORYGINALNA

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE W PIERWSZYCH LATACH CZŁONKOSTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2010;322 (Suplement)(1):76–89
PRACA ORYGINALNA

KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH DLA ROLNICTWA

Problems of Agricultural Economics / Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2009;319(2):48–58
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600