Autor Zofia Mirkowska

 
PRACA ORYGINALNA
 

SYTUACJA EKONOMICZNA I EFEKTYWNOŚĆ POLSKICH GOSPODARSTW TRZODOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;342(1):40-54
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOVATIONS ON THE POLISH FARMS, THEIR SCOPE OF IMPLEMENTATION AND SIGNIFICANCE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;341 (Suplement)(4):82-104
 
PRACA ORYGINALNA
 

INNOWACJE W POLSKICH GOSPODARSTWACH ROLNYCH, ZAKRES ICH WDRAŻANIA I ZNACZENIE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2012;332(3):3-27
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE W PIERWSZYCH LATACH CZŁONKOSTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):76-89
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH DLA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):48-58
 
Journals System - logo
Scroll to top