PRACA ORYGINALNA
KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH DLA ROLNICTWA
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
 
 
Data akceptacji: 15-06-2009
 
 
Data publikacji: 15-06-2009
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):48-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł prezentuje przegląd scenariuszy dotyczących wpływu zmian klimatycznych na rolnictwo, koncentrując się na sytuacji Polski. Liczne powstałe w oparciu o modele GCM projekcje zmian warunków różnią się między sobą nieraz dość znacznie, jednak ich wspólnym polem są wnioski dotyczące możliwości adaptacyjnych polskiego rolnictwa do spodziewanych przeobrażeń. Sugerowane jako konieczne przedsięwzięcia dotyczą poprawy stosunków wodnych, wprowadzania do produkcji rolnej upraw ciepłolubnych i bardziej odpornych na niedobory wody, prowadzenia badań nad szkodnikami i chorobami, które nasilą się lub pojawią, usprawnienia i rozbudowy systemu ubezpieczania upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od zdarzeń losowych.
Journals System - logo
Scroll to top