Archiwum

2/2009 vol. 319
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ROSJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):10-32
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZNACZENIE I POTRZEBA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):33-47
 
PRACA ORYGINALNA
 

KONSEKWENCJE ZMIAN KLIMATYCZNYCH DLA ROLNICTWA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):48-58
 
PRACA ORYGINALNA
 

POWSTAWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH A ZMIENNOŚĆ CEN

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):59-73
 
Journals System - logo
Scroll to top