Archiwum
1/2009 vol. 318
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZRÓŻNICOWANIE DOCHODU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH ORAZ JEGO PRZYCZYNY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):24–37
 
PRACA ORYGINALNA
 

RELACJE EKONOMICZNE W EUROPEJSKICH ŁAŃCUCHACH ŻYWNOŚCIOWYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):38–55
 
PRACA ORYGINALNA
 

OCENA KSZTAŁCENIA W PUBLICZNYCH UCZELNIACH ROLNICZYCH W LATACH 2001-2005

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):57–72