PRACA ORYGINALNA
OCENA KSZTAŁCENIA W PUBLICZNYCH UCZELNIACH ROLNICZYCH W LATACH 2001-2005
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Rolnicza Szczecin
Data akceptacji: 16-03-2009
Data publikacji: 16-03-2009
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;318(1):57–72
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie efektywności kształcenia i jej zmian w publicznych uczelniach rolniczych w latach 2001–2005 przy pomocy metody DEA oraz próba wyjaśnienia ich nieefektywności przy zastosowaniu metody super efektywności DEA oraz indeksu produktywności całkowitej Malmquista. W badaniach postawiono sobie następujące cele szczegółowe: - zbadanie efektywności technicznej kształcenia, - określenie luk produkcyjnych, - ustalenie rankingu uczelni, - obliczenie indeksu produktywności całkowitej Malmquista (MPI) Analizie poddano 8 publicznych uczelni: ATR w Bydgoszczy, AR w Krakowie, AR Lublinie, AR w Poznaniu, AP w Siedlcach, AR w Szczecinie, AR we Wrocławiu oraz SGGW. Efektywność względna badanych uczelni w latach 2001-2005 wahała się od 0,950 do 0,991, a efektywność skali od 0,943 do 0,968. Z badań wynika, że w przypadku nieefektywnych uczelni rolniczych istnieje bardziej efektywna kombinacja analizowanych nakładów, a co mogłoby skutkować innym podziałem dotacji na działalność dydaktyczną.