PRACA ORYGINALNA
POWSTAWANIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH A ZMIENNOŚĆ CEN
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
2
Uniwersytet Warszawski
Data akceptacji: 15-06-2009
Data publikacji: 15-06-2009
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):59–73
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Problem rozdrobnienia agrarnego na polskiej wsi wciąż pozostaje jednym z kluczowych problemów polskiego rolnictwa. Znalazło to swój wyraz w przygotowanym na lata 2007-2013 Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, gdzie kwestia rozdrobnienia agrarnego figurowała jako pośrednia lub bezpośrednia przyczyna niskiej wydajności produkcji rolnej, niskich dochodów rolników, niskich plonów, niskiej jakości produkcji, czy też odłogowania gruntów [20]. Jednym z pomysłów na poprawę sytuacji w tym zakresie jest wspieranie procesu powstawania grup producentów rolnych. Zakłada się, że integracja pozioma rolników będzie prowadzić do wzmocnienia ich siły przetargowej, a co za tym idzie do poprawy ich dochodów. Ponadto, przyjmuje się, że współpraca między rolnikami może przynieść obniżenie kosztów produkcyjnych i marketingowych, poprawę wydajności i jakości produkcji rolnej, a co najważniejsze stać się podstawą do tworzenia integracji pionowej.