PRACA ORYGINALNA
EKONOMICZNE SKUTKI ZMIAN PODATKU AKCYZOWEGO OD WYROBÓW TYTONIOWYCH W POLSCE
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Agricultural and Food Economics National Research Institute
 
 
Data nadesłania: 10-01-2023
 
 
Data ostatniej recenzji: 03-02-2023
 
 
Data akceptacji: 01-06-2023
 
 
Data publikacji: 28-06-2023
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2023;375(2):22-50
 
SŁOWA KLUCZOWE
KODY KLASYFIKACJI JEL
L66
O1
Q13
Q17
Q18
 
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest ocena wpływu zmian stawek akcyzy na ceny, konsumpcję oraz wpływy podatkowe do budżetu państwa na rozwój krajowej branży tytoniowej. Badanie przeprowadzono m.in. z wykorzystaniem metod statystycznej analizy porównawczej, dynamiki głównych elementów rynku, analizy regresji wykładniczej oraz analizy wybranych wskaźników finansowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że w latach 2010–2021 branża tytoniowa w Polsce wykazywała wysoką dynamikę rozwoju, a decydowały o tym bezpośrednie inwestycje zagraniczne i konkurencyjność na unijnym rynku. Polityka fiskalna determinowała ceny wyrobów tytoniowych, gdyż podatki pośrednie dominowały w strukturze cen detalicznych. Rosnące stawki podatku akcyzowego skutkowały spadkiem konsumpcji papierosów, który był rekompensowany wzrostem spożycia innowacyjnych wyrobów. Efektywność polityki fiskalnej potwierdzają także rosnące dochody budżetowe i ograniczenie udziału szarej strefy w wewnętrznym rynku. W ostatnich latach dochody konsumentów wzrastały jednak szybciej niż ceny wyrobów tytoniowych, co powodowało poprawę ich przystępności cenowej. Podsumowując, w latach 2022–2027 stawki podatku akcyzowego będą sukcesywnie wzrastały ze względu na harmonizację krajowego prawa podatkowego z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Wzrost stawek akcyzy będzie determinował produkcję i sprzedaż wyrobów tytoniowych, które będą dostosowywały się do uwarunkowań popytowych. Wyższe stawki podatku akcyzowego wpłyną na wzrost cen wyrobów tytoniowych i dochodów budżetu państwa z podatków pośrednich.
Journals System - logo
Scroll to top