PRACA ORYGINALNA
ZNACZENIE I POTRZEBA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU GMINY
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
Data akceptacji: 15-06-2009
Data publikacji: 15-06-2009
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):33–47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wśród wielu gmin wiejskich badanych przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, tylko niektóre posiadają aktualne strategie gminne. Niektóre z tych strategii nie były aktualizowane od wielu lat. Są i takie gminy, które dokument pt. Strategia rozwoju gminy utożsamiają z planami rozwoju przestrzennego lub planami inwestycyjnymi. Tymczasem pod pojęciem strategii rozwoju gminy należy rozumieć perspektywiczny plan, który określa strategiczne cele rozwoju, wytycza kierunki działania w postaci celów i zadań operacyjnych oraz wskazuje środki finansowe i ich źródła niezbędne do realizacji przyjętych celów i zadań. Innymi słowy strategia zawiera zasady i sposoby zarządzania rozwojem gminy w dłuższym horyzoncie czasowym (10-15 lat) określając działania, jakie należy podjąć, aby gmina mogła funkcjonować i rozwijać się.