PRACA ORYGINALNA
STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA ROSJI
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Data akceptacji: 15-06-2009
Data publikacji: 15-06-2009
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;319(2):10–32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W ostatnich latach widoczny jest znaczny wzrost zapotrzebowania na produkty rolne wynikający z: szybkiego wzrostu liczby ludności na świecie, znacznego wzrostu spożycia żywności w krajach szybko rozwijających się (przede wszystkim w Chinach i Indiach) oraz znaczącego wzrostu zużycia niektórych produktów rolnych na cele nieżywnościowe, a zwłaszcza na biopaliwa . Sytuacja ta przy ograniczonych możliwościach wzrostu produkcji rolnej prowadzi do zmniejszania się zapasów żywności na świecie i w konsekwencji do znacznego wzrostu cen na produkty rolo-spożywcze . W tym kontekście rośnie zainteresowanie rolnictwem w krajach o dużych potencjalnych możliwościach wzrostu produkcji rolnej. Takie możliwości posiada rolnictwo rosyjskie. Rosja obejmuje 7,9 % gruntów ornych świata, i może być w stanie zwiększyć ten udział. Mimo tego poziom produkcji rolnej w Rosji jest niski , co sprawia że Rosja jest bardzo dużym importerem produktów rolno-spożywczych, szczególnie pochodzenia zwierzęcego. Rodzi to pytanie, czy Rosja, już w bliskiej perspektywie, może przekształcić się z dużego importera w znaczącego eksportera produktów rolno-spożywczych. Odpowiedź na powyższe pytanie wymaga przyjrzenia się dotychczasowemu rozwojowi rolnictwa w Rosji, jego aktualnej sytuacji i polityce państwa w zakresie jego rozwoju.