Archiwum

3/2009 vol. 320
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

POLSKI SEKTOR ŻYWNOŚCIOWY 5 LAT PO AKCESJI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):3-14
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):15-32
 
PRACA ORYGINALNA
 

SYSTEM MONITOROWANIA EFEKTYWNOŚCI I PRODUKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW ROLNICZYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):33-49
 
PRACA ORYGINALNA
 

KORZYŚCI I BARIERY WSPÓŁPRACY ROLNIKÓW-PRZEDSIĘBIORCÓW Z OTOCZENIEM INSTYTUCJONALNYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):50-64
 
PRACA ORYGINALNA
 

KULTURA ORGANIZACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW AGROBIZNESU – STUDIUM PORÓWNAWCZE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):65-78
 
Journals System - logo
Scroll to top