Autor Karolina Pawlak
 
PRACA ORYGINALNA
 

WORLD AGRICULTURAL TRADE LIBERALISATION AND GROWTH PROSPECTS OF POLISH FOREIGN TRADE IN AGRI-FOOD PRODUCTS

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2010;322 (Suplement)(1):140–155
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZMIANY W WOLUMENIE PRODUKCJI I DOCHODACH ROLNICZYCH W WARUNKACH AKCESJI POLSKI DO UE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;321(4):40–52
 
PRACA ORYGINALNA
 

ZDOLNOŚĆ KONKURENCYJNA POLSKIEGO SEKTORA ROLNO-SPOŻYWCZEGO W HANDLU WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYM

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2009;320(3):15–32