PRACA ORYGINALNA
KONKURENCYJNOŚĆ ROLNICTWA POLSKIEGO W KONTEKŚCIE GLOBALIZACJI I INTEGRACJI GOSPODARCZEJ - POTENCJAŁ I POZYCJA KONKURENCYJNA
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Data nadesłania: 27-10-2020
Data ostatniej recenzji: 06-11-2020
Data akceptacji: 17-11-2020
Data publikacji: 22-12-2020
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2020;365(Special Issue 4):86–107
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem badań prezentowanych w artykule jest ocena potencjału konkurencyjnego rolnictwa polskiego (konkurencyjności potencjalnej) i pozycji konkurencyjnej zajmowanej przez polski sektor rolno-spożywczy na Jednolitym Rynku Europejskim (JRE) z odwołaniem do kontekstu globalnego. Przeprowadzone badania dowiodły, że rolnictwo polskie dysponuje znaczącym potencjałem produkcyjnym (konkurencyjnością potencjalną) w skali europejskiej, jednocześnie cechuje się znaczną wadliwością strukturalną tego potencjału, co może negatywnie wpływać na pozycję konkurencyjną rolnictwa polskiego w przyszłości. Włączenie Polski w obszar JRE i przyjęcie zasad Wspólnej Polityki Handlowej wywołało efekty kreacji i przesunięcia handlu artykułami rolno-spożywczymi, a przewagi komparatywne osiągane na JRE stały się źródłem korzystnej specjalizacji eksportowej i pozwoliły na stosunkowo dobre wykorzystanie aktualnie istniejącego potencjału rolnictwa i przemysłu spożywczego. Skutkuje to relatywnie dobrą pozycją konkurencyjną polskiego sektora rolno-spożywczego na JRE. Jednak w długim okresie o zdolności do zachowania lub poprawy konkurencyjności w przyszłości decydował będzie potencjał konkurencyjny. Polski sektor rolno-spożywczy ma znaczny potencjał zwiększania eksportu, wzmacniania swojej pozycji konkurencyjnej (w tym na rynkach pozaunijnych), jednakże pod warunkiem budowy silnych fundamentów sektora, wśród których mieści się poprawa potencjału konkurencyjnego.