Słowo kluczowe Unia Europejska
 
PRACA ORYGINALNA
 

GOSPODARKA, ROLNICTWO I ŚRODOWISKO W WYBRANYCH CZĘŚCIACH ŚWIATA

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2018;354(1):96–112
 
PRACA ORYGINALNA
 

DOBRA PUBLICZNE W ROLNICTWIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2016;346(1):144–154
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYRÓWNYWANIE POZIOMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE DO POZIOMU INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):3–15
 
PRACA ORYGINALNA
 

ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO PO 10 LATACH W UNII EUROPEJSKIEJ NA TLE POLSKI

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;343(2):94–110
 
PRACA ORYGINALNA
 

ŚWIAT, UNIA EUROPEJSKA I POLSKA 2050 − REFLEKSJE NAD PARADOKSAMI FUTUROLOGII

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2014;339(2):3–13