PRACA ORYGINALNA
WYRÓWNYWANIE POZIOMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE DO POZIOMU INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 03-12-2015
Data publikacji: 03-12-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):3–15
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Artykuł porusza problematykę wyrównywania poziomu płatności bezpośrednich w krajach Unii Europejskiej. Zaprezentowano dwa zestawy wskaźników i ich ewolucję: stawkę płatności do danego produktu i na hektar uprawnionej powierzchni. W artykule zwraca się uwagę na potrzebę redystrybucji płatności, a następnie przedstawia różne jej scenariusze. Na koniec prezentuje się model płatności przyjęty przez kraje i instytucje UE, a także zmiany w wysokości płatności bezpośrednich na 1 ha wynikające z redystrybucji. Wyniki rachunku wskazują na wzrost poziomu płatności bezpośrednich w Polsce, ale jest on nadal nieznacznie poniżej średniej w krajach UE.