PRACA ORYGINALNA
ZNACZENIE FUNDUSZY PUBLICZNYCH W DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ GOSPODARSTW ROLNICZYCH W POLSCE (NA PRZYKŁADZIE PODKARPACIA)
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Technology Rzeszów
Data akceptacji: 03-12-2015
Data publikacji: 03-12-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):16–37
 
Artykuł (PDF)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy jest ocena wsparcia z funduszy publicznych działalności inwestycyjnej gospodarstw rolniczych oraz określenie możliwości sfinansowania zrealizowanych inwestycji bez wsparcia publicznego. Badania przeprowadzono w 2012 roku w 129 gospodarstwach rolniczych, które w latach 2004-2011 w działalności inwestycyjnej korzystały z publicznego wsparcia finansowego. W wytypowanych gospodarstwach zrealizowano badania z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu, dotyczącego organizacji gos- podarstw, uzyskanych wyników ekonomicznych oraz oceny zrealizowanych inwestycji. W celu określenia możliwości sfinansowania w badanych gospodarstwach inwestycji bez publicznego wsparcia finansowego, zastosowano metodę programowania liniowego, przy pomocy której opracowano modele gospodarstw rolniczych, w których publiczne wsparcie finansowe zostało zastąpione kredytem komercyjnym bądź – w miarę możliwości – własnymi środkami pieniężnymi. Stwierdzono, że pomoc publiczna w finansowaniu inwestycji powinna być kierowana do gospodarstw rolniczych potencjalnie rozwojowych, nieposiadających zdolności do sfinansowania inwestycji bez pomocy publicznej. Poza strefą pomocy powinny się znaleźć gospodarstwa zbyt małe, aby gwarantować w przyszłości samodzielny rozwój, ale także zbyt duże, które bez pomocy publicznej mogą zgromadzić środki finansowe na inwestycje.