Archiwum
4/2015 vol. 345
 
 
PRACA ORYGINALNA
 

WYRÓWNYWANIE POZIOMU PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH W POLSCE DO POZIOMU INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):3–15
 
PRACA ORYGINALNA
 

GLOBALNE I EUROPEJSKIE DETERMINANTY WPR

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):38–57
 
PRACA ORYGINALNA
 

CENY CUKRU W POLSCE I ICH DETERMINANTY

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):59–79
 
PRACA ORYGINALNA
 

PRODUKCJA MASZYN ROLNICZYCH W POLSCE W LATACH 2012-2014

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):94–104
 
PRACA ORYGINALNA
 

TRWAŁOŚĆ EKONOMICZNA GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH W LATACH 2010-2013

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):105–125
 
STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
 

SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA WIELKOTOWAROWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):126–134
 
RECENZJE - POLEMIKI
 

AGNIESZKA SAPA: HANDEL ROLNO-ŻYWNOŚCIOWY REGIONALNYCH UGRUPOWAŃ INTEGRACYJNYCH. PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):135–140