STRESZCZENIA PRAC DOKTORSKICH
SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA WIELKOTOWAROWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
Data akceptacji: 03-12-2015
Data publikacji: 03-12-2015
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):126–134
 
SŁOWA KLUCZOWE