REVIEW PAPER
SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA WIELKOTOWAROWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB w Warszawie
Acceptance date: 2015-12-03
Publication date: 2015-12-03
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):126–134
 
eISSN:2392-3458
ISSN:0044-1600