SUMMARIES OF DOCTORAL THESES
SUBSYDIA A EFEKTYWNOŚĆ TECHNICZNA WIELKOTOWAROWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH (SUBSIDIES VS. TECHNICAL EFFECTIVENESS OF LARGE COMMERCIAL FARMS)
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy Warszawa
 
 
Acceptance date: 2015-12-03
 
 
Publication date: 2015-12-03
 
 
Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics 2015;345(4):126-134
 
Journals System - logo
Scroll to top